Valhost Client Area
Log in

Vilkår ved bruk og personvern

Valhost er en spill-serverleverandør som eies og driftes av sharptech DA (heretter sharptech).

Ved å bruke Valhost og tilhørende tjenester, samtykker du i disse vilkårene. Les vilkårene nøye. Aktivt samtykke blir gitt ved registrering av konto hos Valhost.

Misbruk av Valhost er ikke tillatt. Dette betyr at du ikke kan forstyrre tjenestene eller skaffe deg urettmessig tilgang til dem ved å bruke metoder som ikke omfattes av brukergrensesnittet og instruksjonene for bruk av Valhost. Vi kan suspendere eller stoppe leveringen av tjenesten til deg hvis du ikke overholder vilkårene eller vi har mistanke om ulovlig atferd.

Ved å bruke Valhost får du ikke eierskap til eventuelle åndsrettigheter i tjenestene eller innholdet du får tilgang til. Du kan ikke benytte deg av innhold fra Valhost med mindre du innhenter tillatelse fra eieren eller på andre måter har tillatelse til dette i henhold til åndsverksloven.

Tjenesten inneholder innhold som ikke tilhører Valhost, derunder informasjonstekster, bilder o.l. Enhenten som gjør innholdet tilgjengelig, er ene og alene ansvarlig for dette innholdet. Vi kan gjennomgå og vurdere om dette innholdet er ulovlig eller bryter med vilkårene. Vi kan fjerne eller nekte å vise innhold hvis vi har rimelig grunn til å tro at det bryter med våre vilkår eller loven.

Tjenestene er tilgjengelig på mobile enheter. Ikke bruk tjenesten på en måte som distraherer deg eller hindrer deg fra å overholde trafikk- eller sikkerhetslovgivning.

Din Valhost-konto

Du må ha en Valhost-konto for å benytte deg av våre tjenester. Du kan opprette din egen konto på vår nettside. Alle kontoer er personlige og kan ikke overføres/benyttes til/av andre.

For å beskytte Valhost-kontoen din må du holde passordet ditt hemmelig. Du er selv ansvarlig for det som skjer på din Valhost-konto. Du bør helst ha et unikt passord for tjenesten. Hvis du oppdager uatorisert bruk av passordet eller Valhost-kontoen må du skifte passord umiddelbart.

Behandling av personopplysninger

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss for å bestille og kjøpe billetter og varer fra oss, vil sharptech behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysningene som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er sharptech DA. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig er:
E-post[email protected]
Organisasjonsnr: 916 519 060

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte [email protected].

1 – Hvilke data samler vi inn

1.1 – Ikke logget inn

Hvis du benytter deg av Valhost som en ikke-bruker så samler ikke inn noen personopplysninger om deg. Vi kan likevel samle inn bruksmønster og annen anonym informasjon om ditt besøk. Denne informasjonen deles aldri med tredjepart og benyttes kun til statistikk.

1.2 – Logget inn

Dersom du er logget inn og er bruker av Valhost vil vi samle inn informasjon som fullt navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn og e-post adresse. Betalingsinformasjon blir ikke lagret.

2 – Hvordan bruker vi personopplysningene som samles inn

2.1 – Tjenester

Valhost vil bruke personopplysningene til å fullføre bestillinger, levere de billetter og tjenester som du har bestilt/bedt om og for å administrere brukerforholdet. Behandlingen skjer for å oppfylle en avtale med deg. Informasjonen kan også brukes av Valhost for å komme i kontakt med deg, f.eks. distrubisjon av informasjon. Vi kan også benytte personopplysningene til å besvare henvendelser som kommer inn til oss. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.

3 – Utlevering av personopplysninger til andre

Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til andre når det foreligger lovlig grunnlag for dette, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

4 – Betaling

Tjenestene som leveres skal være betalt i sitt fulle på forhånd, og leveres først når betalingen er registrert i våre systemer. Dersom kunden ikke har tatt i bruk tjenesten kan kunden benytte angrerett ihht. norsk lovgivning

5 – Datasikkerhet

Dine personopplysninger behandles strengt konfidensielt og innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende rett på området. Det samme gjelder bankopplysninger, som håndteres av PayPal, og andre betalings-samarbeidspartnere.
All informasjon som sendes til Valhost er sikret med SSL-sertifikater.

6 – Lagringstid

Vi vil lagre dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål som personopplysningene ble samlet inn for.
Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre det foreligger samtykke fra deg til videre behandling og lagring eller et lovmessig krav om at personopplysningene fortsatt skal lagres.

7 – Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelser mot behandlingen og kreve dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: datatilsynet.no
For å ta i bruk dine rettigheter for å hente ut elller slette data fra Valhost må du ta kontakt med oss pr epost, [email protected]. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter hos oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt på [email protected].

8 – Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: datatilsynet.no.

9 – Endringer

Hvis det skulle skje endringer av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.